kubilay aydin nororadyoloji

Anevrizma Teşhisi

Beyin Anevrizması Tanısı - Anevrizma teşhisi nasıl yapılır? Kimler anevrizma yönünden araştırılmalıdır? Anevrizma teşhisi nasıl konulur?

Beyin anevrizması, patlayıp beyin kanaması oluşturmadan önce genellikle belirti vermeyen sinsi bir hastalıktır. Ne yazık ki, anevrizma hastalarının %50-55’inde ilk şikayet, anevrizmanın patlaması ve beyin kanaması olmaktadır. Anevrizmanın patlaması sonucu oluşan beyin kanaması, hastanın hayatını kaybetmesi veya sakatlıklarla sonuçlanabilen ciddi bir durumdur. Bu nedenle bir beyin anevrizmasının patlamadan erken teşhis edilebilmiş olması çok önemli ve değerlidir. Günümüzde, yaygınlaşan tıbbi görüntüleme yöntemleri sayesinde beyin anevrizmalarının önemli bir kısmını, beyin kanamasına neden olmadan erken teşhis edip ve düşük risklerle tedavi edebiliyoruz.

Anevrizma Teşhisi

Kimler anevrizma yönünden araştırılmalıdır?

Anevrizma teşhisi, hastaların önemli kısmında anevrizma ile ilişkili olmayan nedenlerle yapılmış tıbbi görüntüleme tetkikleri sonucunda tesadüfi olarak konulmaktadır. Toplumdaki herkese anevrizma yönünden bir tarama testi yapmaya gerek yoktur. Beraberinde anevrizma görülme olasılığı yüksek olan polikistik böbrek hastalığı, feokrositoma, aort koartasyonu, fibromusküler displazi gibi bir hastalığı kişilerde, beyin anevrizması açısından araştırma yapılması uygundur. Ayrıca, 50 yaşın üstünde sigara tiryakisi ve hipertansiyon hastalığı olanlara, ailesinde anevrizmaya bağlı beyin kanaması geçirme hikayesi olan kişilere anevrizma yönünden check-up yapılmasında yarar vardır.

Anevrizma teşhisi nasıl konulur?

Manyetik Rezonans (MR) Görüntüleme, beyin anevrizma tanısı için ilk basamak tarama testidir. Herhangi bir nedenle kanamamış beyin anevrizma varlığından şüphe edilen kişide, beyin anevrizmasının olup olmadığını araştırmak için Manyetik Rezonans Anjiografi (MR anijiografi) incelemesi yapılır. MR anjiografi tetkiki, hastaya herhangi bir ilaç injeksiyonu yapılmadan gerçekleştirilir. MRanjiografi çekimi, yaklaşık 15-20 dakika sürer. Bu süre içinde hasta sadece hareketsiz olarak MR cihazı içinde yatar. MR anjiografi sonucunda beyin anevrizması tespit edilmiş hastalarda bir sonraki adım, kateter anjiografisi (DSA) yapmaktır. Anevrizma kanaması (subaraknoid kanama) geçirmiş hastalarda ise, direkt olarak kateter anjiografisi yapılır. Kateter anjiografisi, beyin anevrizmalarının tanısı ve tedavi planlaması için “Altın standart” yöntem olarak kabul edilir. Anjiografi’den elde edilecek bilgiler ve bulgular ışığında hasta için en doğru ve uygun tedavi yöntemi belirlenir. Kateter anjiografisi sırasında herhangi bir komplikasyon (yan etki) gelişme riski çok düşüktür. Günümüzde üst düzey dijital teknolojiye sahip anjiografi cihazları ile damarların 3-boyutlu görüntülerini elde edip, her bir hasta için en doğru tedavi yöntemine karar veriyoruz.

Anevrima Teşhisi Anevrizma Teşhisi

 

 


İstanbul Tıp Fakültesi

İstanbul Tıp Fakültesi Cerrahi Binası
Radyoloji Anabilim Dalı, Nöroradyoloji Bilim Dalı
Çapa - İstanbul

 

Koç Üniversitesi Hastanesi

Koç Üniversitesi Hastanesi
Davutpaşa Caddesi No:4
Topkapı - İstanbul

Koç Üniversitesi santral: 0850 250 8250