kubilay aydin nororadyoloji

(KKF) Karotikovernöz Fistül

(KKF) Karotikokavernöz fistülün tedavi yöntemi, endovasküler tedavidir (damar içinden kapatma).

Karotikokavernöz fistül (KKF), şah damarının göz arkasındaki parçası ile şah damarı yakınındaki bir toplardamar arasında, bir kısa devre şeklinde, direkt bağlantı oluşmasıyla ortaya çıkan hastalıktır. Karotikokavernöz fistül, genellikle travma sonrasında şah damarının yırtılarak etrafındaki toplardamarla ağızlaşması sonucunda oluşur. Şah damarı içindeki yüksek basınçlı kan akımı, düşük basınçlı olması gereken toplardamar içine yönlenir. Bu durum, toplardamar içinde basıncın artmasına neden olur. Gözden gelen kanın boşalmasını da sağlayan bu toplardamar içinde basınç artışı, hastanın gözünde çok ciddi şikayetlerin ortaya çıkmasına neden olur. Gözün kanlanmasını bozan bu durum, tedavi edilmezde kalıcı görme kaybıyla sonuçlanır.

(KKF) KAROTİKOKAVERNÖZ FİSTÜL(KKF) KAROTİKOKAVERNÖZ FİSTÜL

Karotikokavernöz fistülün gözde oluşturabileceği şikayetler şunlardır:

  • Gözde kızarıklık ve kaşıntı
  • Gözün, öne doğru çıkması
  • Göz kapağında aşırı şişlik ve kızarıklık
  • Bulanık görme veya görme kaybı
  • Gözde şiddetli ağrı
  • Başağrısı


Toplardamar sistemi içindeki basınç artışı, beyin toplardamarlarını da etkileyebilir. Böyle bir durumda, beyinden çıkıp kalbe gitmesi gerek kanın akımında yavaşlama oluşur ve beynin kanlanmasında ciddi problemler gelişebilir. Bu durumdaki hastalarda epilepsi (sara) nöbeti, beyin kanaması gibi ciddi şikayetler ortaya çıkabilir.

Karotikokavernöz fistülün tedavi yöntemi, endovasküler tedavidir (damar içinden kapatma).

Bu tedavi, damar içinden anjio ile gerçekleştirilir. Damar içinden özel mikrokateter (plastic tüp) ile şah damarının yırtıldığı noktaya ulaşılır. Yırtık noktası, değişik malzemeler ile damar içinden kapatılır. Hasta tedaviye dakikalar içinde cevap verir. Hastanın gözle ilgili şikayetleri, dakikalar içinde azalmaya başlar ve 1-2 gün içinde tamamen yok olur.

 


İstanbul Tıp Fakültesi

İstanbul Tıp Fakültesi Cerrahi Binası
Radyoloji Anabilim Dalı, Nöroradyoloji Bilim Dalı
Çapa - İstanbul

 

Koç Üniversitesi Hastanesi

Koç Üniversitesi Hastanesi
Davutpaşa Caddesi No:4
Topkapı - İstanbul

Koç Üniversitesi santral: 0850 250 8250