kubilay aydin nororadyoloji

Doğum Lekeleri

(KKF) Karotikokavernöz fistülün tedavi yöntemi, endovasküler tedavidir (damar içinden kapatma).

Vasküler malformasyon (doğum lekeleri) damarların doğuştan hatalı gelişimi sonucu ortaya çıkan hastalıkların genel adlandırılmasıdır. Vasküler malformasyonlar, genellikle çocukluk çağında yüz-boyun bölgesinde doğum lekeleri şeklinde ortaya çıkar. Çocuğun büyümesi ile orantılı olarak malformasyonun (lekenin) boyutlarında artış görülebilir. Baş-boyun bölgesinde görülen vasküler malformasyonlar, venöz, lenfatik, kapiller ve arterio-venöz malformasyonlar olarak alt gruplara ayrılır. Değişik tipteki vasküler malformasyonların fiziksel görünüşleri ve tedavileri birbirlerinde farklıdır.

Venöz malformasyonlar

Venöz malformasyonlar, baş boyun bölgesinde en sık görülen doğum lekesi tipidir. Venöz malformasyonlar, normalden daha geniş ve anormal yapıda toplardamarların bir arada bulunması sonucu ortaya çıkmış doğum lekesi tipidir. Ciltten kabarık, mavi-mor renkli leke veya kitle şeklinde görülürler. Uyurken, ağlarken şişkinliklerinde geçici artışlar görülebilir (içerisindeki kan miktarının geçici artması nedeniyle). Hastalığın bir şikayet oluşturmadığı ve ciddi kanama riski bulunmayan olgularda tedavi gereksizdir. Tedavi ihtiyacı, genellikle kozmatik problemler sonucunda oraya çıkar. Skleroterapi ve/veya cerrahi ile tedavi edilir. Skleroterapi, venöz malformasyon içine ince iğnelerle girilip, damar iç yüzeyini yakıcı etkiye sahip özel ilaçların injekte edilmesidir.

Arterio-venöz malformasyonlar (Damar yumağı)

Arteriovenöz malformasyon (AVM), normalden geniş ve anormal yapıdaki atardamar ve toplardamarların birlikte, adeta bir yumak gibi bulunduğu malformasyonlardır. Ciltten kabarık, kırmızı-mavi-mor renkli kitle şeklinde gözlenir. Venöz malformasyonlardan en önemli farkı, içindeki kan akımının çok daha hızlı olmasıdır. Yüksek kan akımı nedeniyle, üzerine dokunulduğu zaman hastanın nabzı ile senkronize pulsasyonlar (atımlar) hissedilir. Yumağın oluşturduğu mavi-mor renkli kitlenin etrafında mavi renkli şişkin damarlar gözlenebilir. Hasta, ağrı, ısı artışı, şişkinlik, zonklama hisseder. Travma sonrası veya kendiliğinde ciddi kanama atakları görülebilir. İlk tedavi seçeneği, embolizasyon yani damar içinden yumağın kapatılmasıdır (endovasküler tedavi). Embolizasyon, kapalı cerrahi olarak bilinir ve anjio eşliğinde atardamar içinden gerçekleştirilen tedavi yöntemdir. Damar içinden ince kateterlerle (plastic tüp) damar yumağı içine ulaşılıp, yumak içindeki kan akımını kesen tıkayıcı maddeler injekte edilir. Bu şekilde damar yumağı içindeki kan akımı kesilir.

Hemanjiom

Hemonjiom, görünüş ve teşhis olarak vasküler malformasyonlarla karıştırılan iyi huylu damar tümörüdür. Hemanjiomlar, vasküler malformasyonlardan farklı olarak, doğumdan sonra ortaya çıkarlar ve genellikle tedavi gerektirmezler. Ortaya çıktıktan sonra 1-3 yıl boyunca hemanjiom boyutlarında, çocuğun genel büyüme hızına oranla daha hızlı bir artış görülebilir. Hemanjiomlar, bu büyüme dönemi sonrasında küçülme evresine girerler. Hastaların çok büyük kısmında bir tedaviye gerek kalmadan kendiliğinden yok olurlar. Ciddi kanama ataklarına neden olan veya fonksiyon kaybına neden olabilecek (göz kapağında bulunup görmeyi engelleyen hemanjiomlar gibi) hemanjiomlar, çocukluk çağında tedavi gerektirir. Gerekli görüldüğü durumlarda, hemanjiomlar için ilk tedavi seçeneği embolizasyondur.

 

 


İstanbul Tıp Fakültesi

İstanbul Tıp Fakültesi Cerrahi Binası
Radyoloji Anabilim Dalı, Nöroradyoloji Bilim Dalı
Çapa - İstanbul

 

Koç Üniversitesi Hastanesi

Koç Üniversitesi Hastanesi
Davutpaşa Caddesi No:4
Topkapı - İstanbul

Koç Üniversitesi santral: 0850 250 8250