kubilay aydin nororadyoloji

(AVF) Arteriovenöz Fistül

Arteriovenöz fistül- AVF, atardamarlar ile toplardamar arasında oluşan anormal bağlantıdır. Teşhis için beyin MRG ve MR anjiografi gereklidir.

Arteriovenöz fistül (AVF), atardamarlar ile toplardamar arasında çeşitli nedenlerle oluşan anormal bir bağlantıdır. AV fistül’de, yüksek basınçlı atardamarlar ile düşük basınçlı olması gereken toplardamar arasında anormal bir bağlantı söz konusudur. Adeta bir "kısa devre" şeklinde oluşan bu anormal erken bağlantı, toplardamar içindeki basıncın anormal şekilde yükselmesine neden olur. Toplardamar ağı içindeki yüksek basınç, damar duvarında yırtılmalara ve bunun sonucunda beyin kanamalarına neden olabilir. Ayrıca, toplardamar ağı içinde yükselen basınç, normal atardamarlardan toplardamar ağı içine kanın geçişini zorlaştırarak beyinin beslenmesini bozar.

(AVF) ARTERIOVENOZ FİSTÜL(AVF) ARTERIOVENOZ FİSTÜL

AV fistül hastaların görülen şikayetler, fistülün bulunduğu bölgeye, fistülden geçen kan akımına gore değişkenlik gösterir. En sık gözlenen şikayet ve bulgular:

  • Başağrısı
  • Kalp atımı ile senkronize uğultu şeklinde ses duyulması
  • Epilepsi (sara) nöbetleri
  • Gözün öne doğru çıkması ve gözde kızarıklık
  • Kol veya bacakta kuvvet kaybı
  • Bilinç bulanıklığı

Teşhis için ilk basamak tarama tetkiki, beyin MRG ve MR anjiografidir. Bu tarama tetkiklerinin pozitif veya şüpheli sonuç verdiği hastalara kesin tanı için kateter anjiografisi yapılmalıdır. Kateter anjiografisi tanıyı kesinleştirdiği gibi, teşhis edilen fistülün sınıflandırması (Cognard ve Borden sınıflaması) ve buna bağlı olarak yapılan tedavi planması için gereklidir.

AVF hastalarında endovasküler embolizasyon (kapalı cerrahi ile kapatma işlemi) ilk tedavi seçeneğidir. Bazı kompleks olgularda endovasküler embolizasyon ve sonrasında açık cerrahi kombinasyonu gerekebilmektedir.

AV fistül hastalarında endovasküler embolizasyon (kapalı cerrahi ile kapatma işlemi) ilk tedavi seçeneğidir. Bazı kompleks olgularda endovasküler embolizasyon ve sonrasında açık cerrahi kombinasyon tedavisi gerekebilmektedir. Fistül tedavisinde hedef, fistülü besleyen tüm atardamar yatağının ve fistülü boşaltan toplardamarın kapatılmasıdır.

AV Fistülün endovasküler tedavisi (kapalı ameliyat yöntemi), hasta genel anestesi altındayken uygulanır. İşlemin başlagıcında hastanın kasık bölgesinden bacak ataradamarına 2mm çapında ince bir kateter yerleştirilir. İşlemin tüm aşamaları bu ince kateter yoluyla damar içinden gerçekleştirilir. Mikrokateter adını verdiğimiz çok ince çaplı ve yumuşak uçlu özel kateter (platik tüp), fistüle neden olmuş anormal atardamar-toplardamar bağlantı noktasına damar içinde anjio cihazında izlenerek gönderilir. Kanla temas ettikten bir süre sonra katılaşan bir sıvı madde, mikrokateter yoluyla fistül içerisine injekte edilir. İnjekte edilen sıvı, saniyeler içinde katılaşarak fistül noktasını ve fistüle neden olmuş anormal damarları kapatır. Bazı hastalarda hastalık tekrar etmesini önlemek amacıyla, endovasküler tedavi sonrasında açık cerrahi gerekebilir.

İstanbul Tıp Fakültesi

İstanbul Tıp Fakültesi Cerrahi Binası
Radyoloji Anabilim Dalı, Nöroradyoloji Bilim Dalı
Çapa - İstanbul

 

Koç Üniversitesi Hastanesi

Koç Üniversitesi Hastanesi
Davutpaşa Caddesi No:4
Topkapı - İstanbul

Koç Üniversitesi santral: 0850 250 8250